ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Απόφοιτος Α.Ε.Ι., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ηλικία έως 30 ετών

Η αγγελία μου

Απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου καθώς επίσης και ιδιαίτερα μαθήματα ελληνικών σε αλλοεθνείς.

Σε ποιους απευθύνομαι

Μαθητές Δημοτικού σχολείου, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Ξενόγλωσσοι Μαθητές, Ενήλικες

Μαθήματα που διδάσκω

Φιλολογικά και ελληνικά σε ξένους

Περιοχή προβολής

Θεσσαλονίκη

Συνοικίες Δήμοι

Θεσσαλονίκης

Έτη διδακτικής εμπειρίας

Από 5 μέχρι 10 έτη

Επαγγελματική Εμπειρία

-Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στους φοιτητές του τμήματος ελληνικών του τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ca' Foscari της Βενετίας (CaFoscariελληνικά), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus placement για πρακτική άσκηση με υποτροφία.
-Κατασκευή διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus placement για πρακτική άσκηση με υποτροφία στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ca' Foscari της Βενετίας.
-Μεταφράσεις και επιμέλεια κειμένων από την ιταλική στην ελληνική στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus placement για πρακτική άσκηση με υποτροφία στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ca' Foscari της Βενετίας.
-Κατασκευή διδακτικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας το επισημειωμένο ΕΣΚΕΙΜΑΘ (Ελληνικό σώμα κειμένων μαθητών), στο πλαίσιο της Δράσης 1 του προγράμματος Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών του ΑΠΘ .
-Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
-Εθελοντική συμμετοχή σε πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αλλοεθνείς φοιτητές του θερινού προγράμματος Erasmus Intensive Language Courses
-Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε αλλοεθνείς στο Κοινωνικό Κέντρο- Στέκι Μεταναστών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
-Η διδασκαλία της μητρικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας
-Η διδασκαλίας της μητρικής
-Η απόκτηση της γλώσσας
-Η Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
-Οι νέες τεχνολογίες και η διαμόρφωση περιβάλλοντος ψηφιακού γραμματισμού στην εκπαίδευση
-Κοινωνιογλωσσολογία

Πρόσθετα

  • Προσωπικές Σημειώσεις: Ναι
  • Φροντιστηριακές Σημειώσεις: Ναι
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων: Ναι
  • Διδασκαλία σε Γκρούπ: Ναι
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ναι
  • Εκπόνηση Εργασιών: Ναι

Απευθυνόμενοι στους γονείς

Στο idiaitera-mathimata.net δεν θα βρείτε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στην περιοχή σας που δηλώνουν απλά ότι μπορούν να διδάξουν το παιδί σας. Θα βρείτε λίγους οι οποίοι:
  • Έχουν διαθέσιμους τους βασικούς τίτλους σπουδών που επικαλούνται. Εάν το θέλετε, μπορούμε να ζητήσουμε εμείς για σας, την επιβεβαίωση κάθε τίτλου σπουδών που επικαλλούνται οι εκπαιδευτικοί. Από τον Αύγουστο 2014 πριν την ανάρτηση κάθε νέας προβολής επιβεβαιώνουμε τουλάχιστον το βασικό τους πτυχίο, καθώς και τα διδακτορικά τα οποία έχουν κατατεθεί στο Εθνικό Αρχείο Διαδακτορικών Διατριβών.
  • Παίρνουν στα σοβαρά τη δουλειά τους. Δεν διστάζουν να επενδύσουν στην αποτελεσματική προβολή τους, όπως δεν διστάζουν να επενδύσουν σε καλές σημειώσεις που θα αφήσουν στα παιδιά σας.
  • Τους εντοπίζετε εύκολα αναζητώντας στο google: ιδιαίτερα μαθήματα + περιοχή + μάθημα ή ιδιαίτερα μαθήματα +  μάθημα + περιοχή.

100 δημοφιλείς αναζητήσεις για ιδιαίτερα μαθήματα